<div align="center"> <h1>Informator Konwentowy</h1> <h3>Wszystko o konwentach RPG i Fantastyki</h3> <p>konwent, konwenty, rpg, krakon, polcon, konkret</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.puszkinsite.rpg.pl/konwenty/konwenty.php" rel="nofollow">http://www.puszkinsite.rpg.pl/konwenty/konwenty.php</a></p> </div>